Ngôn ngữ : 

Hệ thống phân phối các tỉnh Miền Trung

Ngày đăng: Thứ hai 08-06-2015

Đà Nẵng

Công ty TNHH Dược Phẩm OPM
Địa chỉ: Lô 1446 – Huy Cận, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
Điện thoại: 0511.3623819 – 0905.185774