Ngôn ngữ : 

Lịch sử phát triển của công ty

Ngày đăng: Thứ sáu 05-06-2015
Công ty Cổ phần Dược VTYT Hải Dương (HDPHARMA) là công ty cổ phần  được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước. Kể từ khi thành lập đến nay, quá trình xây dựng và phát triển của Công ty luôn gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển của ngành Dược Việt Nam cùng với những bước thăng trầm trong tiến trình lịch sử phát triển kinh tế của đất nước. Quá trình phát triển của công ty có thể tóm lược qua những cột mốc như sau: Năm 1961, Ủy ban hành chính tỉnh Hải Dương thành lập Quốc doanh dược phẩm.
       
Năm 1966, thực hiện chỉ đạo của Nhà nước, Sở y tế Hải Dương và Sở y tế tỉnh Hưng yên sáp nhập thành Sở y tế Hải Hưng. Cùng với sự kiện này,  Ủy ban hành chính tỉnh Hải Hưng đã tách Quốc doanh dược phẩm thành hai đơn vị hành chính độc lập mới: Quốc doanh dược phẩm tỉnh Hải Hưng với vai trò phân phối thuốc, quản lý tổ chức phân phối thuốc, tuyên truyền giới thiệu và thực hiện các quy chế dược, và xí nghiệp Dược tỉnh Hải Hưng với vai trò sản xuất, chế biến một số thuốc theo kế hoạch của Bộ y tế.
       
Năm 1982, theo quyết định của  Sở y tế Hải Hưng, Quốc doanh dược phẩm Hải Hưng và  Xí nghiệp Dược Hải Hưng lại được hợp nhất thành Xí nghiệp liên hợp Dược Hải Hưng. Đây là xí nghiệp dược duy nhất trong tỉnh, chịu trách nhiệm cả về khâu sản xuất và kinh doanh thuốc, cung ứng thuốc.
       
Năm 1998, tỉnh Hải Hưng được tách thành tỉnh Hải Dương và tỉnh Hưng Yên. Theo đó, Xí nghiệp liên hợp Dược Hải Hưng đổi tên thành công ty dược VTYT Hải Dương.
       
Năm 2003, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về việc cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước, Bộ y tế đã ra quyết định chuyển Công ty Dược VTYT Hải Dương thành Công ty cổ phần Dược VTYT Hải Dương.
         
Tháng 3 năm 2003, Công ty chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần với vốn điều lệ là 10 tỷ đồng. Đến nay vốn điều lệ tăng lên 30 tỷ đồng (trong đó vốn nhà nước chiếm 12%).

Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần Dược VTYT Hải Dương (HDPHARMA) không ngừng phát triển lớn mạnh, với quy mô gồm:  9 Phòng, Ban chức năng; 12 chi nhánh trên toàn tỉnh với gần 200 quầy thuốc trải khắp các địa bàn trong tỉnh, 6 dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, 1 phòng kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn GLP-WHO và 1 kho thành phẩm đạt tiêu chuẩn GDP - WHO. Sau hơn 50 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển đến nay Công ty cổ phần Dược VTYT Hải Dương đã có hơn 600 cán bộ - CNV, trong số đó rất nhiều cán bộ - CNV là dược sĩ, cử nhân kinh tế.

Bên cạnh mục tiêu sản xuất kinh doanh hiệu quả và mang lại lợi nhuận cao, HDPHARMA luôn duy trì thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội, người lao động. Đặc biệt là vấn đề bảo vệ môi trường, coi đó là một trong những điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững.

Với hệ thống công nghệ hiện đại, cùng với chiến lược đầu tư mở rộng, phát triển toàn diện, HDPHARMA đã khẳng định được vị thế ngày càng vững chắc trong ngành dược Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.