Ngôn ngữ : 

Quy mô - năng lực công ty

Ngày đăng: Thứ sáu 05-06-2015
Công ty hiện nay đã có được nhà máy khang trang với các dây chuyền sản xuất hiện đại có năng lực sản xuất lớn:

1.Dây chuyền viên nang mềm: 40 triệu viên/tháng.

2. Dây chuyền thuốc viên:

+ Cốm: 6 triệu gói/tháng.
+ Viên bao đường: 5 triệu viên/tháng.
+ Viên bao phim: 3 triệu viên/tháng.
+ Viên nang cứng: 5 triệu viên/tháng.

3. Dây chuyền thuốc tiêm, nhỏ mắt nhỏ mũi:

+ Thuốc tiêm: 6 triệuống/tháng.
+ Nhỏ mắt, nhỏ mũi: 500.000 lọ/tháng.

4. Dây chuyền cao nước:

+ Cao: 8 tấn cao/tháng.
+ Siro: 80.000 lọ/tháng.

5. Dây chuyền kem, mỡ, nước: 100.000 túyp/tháng ( đang bắt đầu hoạt động).

6. Dây truyền dịch truyền: Đang bắt đầu hoạt động.

+ Số lượng mặt hàng sản xuất tăng mạnh lên tới con số hàng trăm mặt hàng.
+ Rất nhiều đối tác trong và ngoài nước tìm đến: để gia công sản xuất, liên doanh liên kết xây dựng dây chuyển sản xuất…
+ Hệ thống phân phối rộng khắp cả nước, các cơ sở phân phối thuốc đã đạt GDP và chuỗi các nhà thuốc, quầy thuốc đạt tiêu chuẩn GPP.
+ Doanh thu và nộp ngân sách hàng năm tăng mạnh.