Ngôn ngữ : 

Thông tin liên hệ

Ngày đăng: Thứ tư 10-06-2015

CÔNG TY CP DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: 102, phố Chi Lăng, P.Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
Tel: 0320.3853.848 - Fax: 0320.3853.848
Website: www.haiduongduoc.com - Email: info@haiduongduoc.com.vn

 
 Hotline: 18001107
 
 P. Hành chính: 0320 3853 848 - Fax: 0320 3853 848
 
 P. Nghiên cứu phát triển: 03203858344 – Fax: 03203858344.
 
 P.Kiểm nghiệm: 03203832259.
 
 P. Kế toán: 03203842383
 
 P.Kế hoạch sản xuất: 0320 3845 467
 
 P.Kinh doanh: 0320 3858 824 - 0320 3858 825 - 0320 3840 554 - Fax: 0320 3858 824
 
 P. Kinh doanh 1: 0320. 3849106