25/03/2022

XUYÊN TÂM LIÊN – KHÁNG VIRUS, ĐƯỢC SỬ DỤNG TỪ LÂU

Xuyên tâm liên là một loại thảo dược được sử dụng hàng trăm năm qua trong thuốc Nam. Là vị thuốc kinh điển trong những năm đất nước còn nghèo khó, Xuyên tâm liên từng dùng để chữa bách bệnh.

Xem thêm
27/02/2022

DANH SÁCH NHÀ THUỐC TẠI HẢI DƯƠNG CÓ BÁN TÂM LIÊN PHÒNG PHONG

Các nhà thuốc, quầy thuốc tại Hải Dương có bán sản phẩm Tâm Liên Phòng Phong.

Xem thêm
26/02/2022

DANH SÁCH NHÀ THUỐC TẠI CÁC TỈNH VÙNG NÚI PHÍA BẮC CÓ BÁN TÂM LIÊN PHÒNG PHONG

Danh sách nhà thuốc tại các tỉnh Vùng núi phía Bắc có bán Tâm Liên Phòng Phong

Xem thêm
26/02/2022

DANH SÁCH NHÀ THUỐC TẠI HÀ NỘI CÓ BÁN TÂM LIÊN PHÒNG PHONG

Các nhà thuốc, quầy thuốc tại Hà Nội có bán sản phẩm Tâm Liên Phòng Phong

Xem thêm