06/05/2020

Hướng dẫn nhận cổ tức bằng tiền

Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – since 1961) thông báo về thời gian trả tiền cổ tức vào ngày 25/05/2020

Quý cổ đông vui lòng xem hướng dẫn bên dưới để thực hiện nhận tiền cổ tức.

Trân trọng cảm ơn

 

Xem nội dung hướng dẫn