16/06/2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức ngày 16 tháng  06 năm 2021 của công ty CP Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – since 1961).

Báo cáo này thay thế cho báo cáo số 1023/2021/BC-DHD ngày 14/06/2021.

Mã chứng khoán giao dịch: DHD.

Xem văn bản trong file đính kèm.