15/06/2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức ngày 14 tháng 06 năm 2021 của công ty CP Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – since 1961).

Mã chứng khoán giao dịch: DHD.

Xem văn bản trong file đính kèm.