05/06/2019

Biên bản họp hội đồng quản trị

Phiên họp thứ 02, năm thứ nhất, nhiệm kỳ V (2019 – 2024) về việc thông qua việc mua nhà đất làm trụ sở chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh với bên có liên quan

Vui lòng click vào ô bên dưới để xem biên bản

Xem biên bản