26/08/2019

Chuyển đổi trái phiếu phát hành năm 2018

Vào lúc 8h ngày 26 tháng 08 năm 2019 tại số 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, Hội đồng quản trị công ty cổ phần Dược Vật tư Y Tế Hải Dương đã tiến hành họp với sự có mặt của:

– Ông Nguyễn Trung Việt – chủ tịch Hội đồng Quản trị.
– Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Tổng giám đốc.
– Ông Trần Phúc Dương – thành viên Hội đồng quản trị.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thông qua về việc chuyển đổi trái phiếu phát hành năm 2018 thành cổ phiếu.

Xem văn bản ở link bên dưới.

Xem nội dung biên bản