21/07/2015

Công ty CP Dược VTYT Hải Dương hướng ứng phong trào hiến máu tình nguyện

Công ty CP Dược VTYT Hải Dương hưởng ứng ngày hội hiến máu “Giọt hồng thành Đông” do Ban chấp hành đoàn khối Doanh nghiệp tổ chức vào ngày 20/7/2015

Giọt hồng thành đông

Hưởng ứng ngày hội hiến máu “Giọt hồng thành Đông” do Ban chấp hành đoàn khối Doanh nghiệp tổ chức vào ngày 20/7/2015, Công ty CP Dược VTYT Hải Dương đã phát động phong trào trong tập thể CBCNV.

Gần 30 cán bộ công nhân viên của công ty đã đến tham dự ngày hội “Giọt hồng thành đông” và tham gia hiến máu tình nguyện.

Đây là một nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc ta, đồng thời nhằm tạo nguồn máu dự trữ tại cộng đồng, cung cấp kịp thời trong cấp cứu và điều trị.

hdpharma hiến máu tình nguyện