Dây chuyền và công nghệ

HDPHARMA hiện tại có 02 nhà máy

Nhà máy HDPHARMA số 1 tại địa chỉ: Số 102, Phố Chi Lăng, Phường Nguyễn Trãi, Tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Tại đây có các dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP-WHO với các dạng bào chế:

– Dây chuyền sản xuất Viên nang mềm.
– Dây chuyền sản xuất Viên nén, nén bao phim, nén bao đường, viên nang, cốm, bột.
– Dây chuyền sản xuất Thuốc tiêm – tra mắt.
– Dây chuyền sản xuất Kem mỡ nước.
– Dây chuyền sản xuất Mỹ phẩm.
– Dây chuyền thực phẩm chức năng.

Nhà máy số 2 mang tên HDPHARMA – EU tại địa chỉ: KCN Cẩm Thượng, Tp Hải Dương.

– Dây chuyền tiêu chuẩn GMP-EU.
– Dây chuyền sản xuất Viên nén, nén bao phim, viên nang, cốm, bột.
– Dây chuyền sản xuất Viên nén sủi, cốm sủi, bột sủi.
– Dây chuyền sản xuất Cao nước.
– Dây chuyền sản xuất nang mềm.
– Trung tâm NCPT HDPHARMA.

Nhà máy HDPHARMA EU gồm các dây chuyền đạt chuẩn GMP-EU do Bộ Y tế của một quốc gia châu Âu cấp với cơ sở vật chất, máy móc hiện đại nhất trong ngành dược phẩm thế giới.