07/12/2019

Tuyển Quản lý trình dược viên ETC địa bàn Hà Nội và các tỉnh phía Bắc

081. SỐ LƯỢNG: 01

2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

3. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

4. QUYỀN LỢI

5. LIÊN HỆ

Bà Trần Thị Dưỡng – Phòng TCHC. Số điện thoại: 0911.485.483 – email: duong0483@gmail.com

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/12/2019

Trân trọng.