21/06/2023

Quyết định về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu năm 2023

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2023, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ra quyết định về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (MCK:DHD).

Xem chi tiết file tại đây.

HDPHARMA