05/04/2019

Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ giám đốc khu vực phía Nam

Ông Trần Đức Dương sẽ thôi giữ chức Giám đốc khu vực phía Nam thuộc Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương từ ngày 05/04/2019.

Xem犀利士
văn bản