11/04/2023

HDPHARMA TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

Yêu cầu: - Dược sỹ đại học hoặc cao hơn. - Tuổi từ 25 – 35 tuổi.

Xem thêm
25/03/2022

HDPHARMA TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÒNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

Yêu cầu: - Dược sỹ đại học hoặc cao hơn. - Tuổi từ 25 – 35 tuổi.

Xem thêm