27/05/2024

KHÁT KHAO KHẲNG ĐỊNH DƯỢC PHẨM VIỆT NAM TRÊN BẢN ĐỒ DƯỢC PHẨM THẾ GIỚI

Khát khao lớn nhất của Chủ tịch HDPHARMA Nguyễn Trung Việt là dược phẩm Việt Nam có thể cạnh tranh với sản phẩm của các tập đoàn dược phẩm lớn trên thế giới. Xoay chuyển chiến lược Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương (HDPHARMA) được thành lập ngày 21/4/1961 với […]

Xem thêm