29/05/2024

HDPHARMA TỔ CHỨC HỘI THẢO ĐẦU BỜ ĐỀ TÀI TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU GACP-WHO

Ngày 29/5/2024, tại xã Tân Quang (Ninh Giang, Hải Dương), HDPHARMA đã tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện mô hình trồng dược liệu theo hướng GACP – WHO. Tham dự hội thảo có: TS. Nguyễn Đình Bộ – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương và […]

Xem thêm