15/04/2022

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN QUẢN LÝ BÁN HÀNG KÊNH ETC

Chịu trách nhiệm toàn bộ về hoạt động bán hàng Kênh ETC (bệnh viện, phòng khám), phân phối sản phẩm, giữ ổn định và phát triển thị trường.

Xem thêm