11/10/2022

TUYỂN DỤNG TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC

Vị trí: TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC Đia bàn: Đak Lak: Số lượng 2 người Đak Nông: Số lượng 2 người Kon Tum: Số lượng 1 người Bình Định: Số lượng 1 người Phú Yên: Số lượng 2 người Khánh Hòa: Số lượng 1 người Lâm Đồng: Số lượng 1 người Công việc: Chăm sóc khách […]

Xem thêm
30/11/2021

HDPHARMA TUYỂN DỤNG TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC TẠI ĐÀ NẴNG

Do nhu cầu phát triển và mở rộng kinh doanh tại Đà Nẵng, HDPHARMA bắt đầu tuyển dụng thêm vị trí Trình dược viên bán hàng OTC.

Xem thêm