30/12/2021

HDPHARMA TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ CHI NHÁNH TẠI TP.HCM

Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học Dược hoặc Đại học Y. Có kinh nghiệm 5 năm về kinh doanh, 3 năm ở vị trí tương đương.

Xem thêm