11/10/2022

TUYỂN DỤNG TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC

Vị trí: TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC Đia bàn: Đak Lak: Số lượng 2 người Đak Nông: Số lượng 2 người Kon Tum: Số lượng 1 người Bình Định: Số lượng 1 người Phú Yên: Số lượng 2 người Khánh Hòa: Số lượng 1 người Lâm Đồng: Số lượng 1 người Công việc: Chăm sóc khách […]

Xem thêm