03/04/2024

TÀI LIỆU SAU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Vào lúc 08 giờ ngày 02/4/2024, Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA, mã chứng khoán DHD) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Địa điểm tổ chức Đại hội: Trung tâm tổ chức sự kiện Âu Cơ (số 1A, Phố Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Đại hội đã thông qua nhiều tờ trình quan trọng: Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024… Tất cả các tờ trình trên đã được cổ đông thông qua.

Tài liệu sau đại hội gồm có: Biên bản, nghị quyết, báo cáo, tờ trình… Xem chi tiết tại đây.

HDPHARMA