Tầm nhìn – Sứ mệnh

Tầm nhìn

Lấy tổng chất lượng dành cho khách hàng là mục tiêu ngắn hạn và lâu dài: Cải tiến chất lượng, đầu tư vào nghiên cứu phát triển, xây dựng dây chuyền sản xuất theo các tiêu chuẩn cao nhất của ngành dược thế giới, đưa HDPHARMA trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành dược Việt Nam

Sứ mệnh

Đặt mục tiêu luôn cung cấp tổng chất lượng tốt nhất, thỏa mãn cao nhất nhu cầu về một cuộc sống khỏe mạnh của cộng đồng. Phấn đấu trở thành biểu tượng và một trong những thương hiệu hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, sản xuất ra những sản phẩm dược phẩm theo tiêu chuẩn cao nhất của ngành dược thế giới, tương đương với các sản phẩm sản xuất ở các nước tiên tiến với giá cả phù hợp cho người bệnh Việt Nam