11/03/2024

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương trân trọng thông báo nội dung chi tiết Chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 02/04/2024.

Địa điểm tổ chức Đại hội: Trung tâm tổ chức sự kiện Âu Cơ (số 1A, Phố Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Xem chi tiết tại đây.

HDPHARMA