27/06/2019

Thông báo dừng chuyển nhượng và chốt danh sách trái phiếu chuyển đổi

Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – since 1961) thông báo về việc dừng chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi và chốt danh sách để thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu

Vui lòng click vào ô bên dưới để xem thông báo

Xem thông báo