13/07/2019

Thông báo về lưu ký chứng khoán và trả giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Kính gửi các Quý cổ đông

Để tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông lưu ký phần cổ phiếu (chuyển đổi từ trái phiếu), Công ty CP Dược VTYT Hải Dương (HDPHARMA) đã mời Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT về thực hiện thủ tục lưu ký chứng khoán.

1. Thời gian: 8h – 11h30 và từ 13h30-16h ngày 17/07/2019

2. Địa điểm: tại Hội trường tầng 3 Công ty – số 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương

3. Cổ đông làm thủ tục vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

– Chứng minh thư (gốc + 01 bản photo) còn hạn sử dụng (cấp chưa quá 15 năm).

-Trường hợp:

+ CMT đã hết hạn -> photo 02 bản để làm thủ tục thay đổi thông tin

+ Đã đổi sang thẻ căn cước: photo chứng minh thư cũ + thẻ căn cước.

Trong danh sách đính kèm đã đánh dấu trường hợp CMT hết hạn.

– Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu chuyển đổi (bản gốc).

Đối với cổ đông ở xa và cổ đông không mở tài khoản tại công ty cổ phần chứng khoán FPT vui lòng liên hệ phòng Tổ chức hành chính để nhận sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (phần cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu)

Thông tin phòng Tổ chức hành chính: Trần Thị Dưỡng – 0220.3843.733 – info@hdpharma.vn

Mong các cổ đông thực hiện đúng thời gian quy định

Trân trọng thông báo