29/06/2023

THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU THAY ĐỔI ĐKGD (DHD)

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2023, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo Ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (Mã chứng khoán DHD).

Xem chi tiết tài liệu tại đây.

HDPHARMA