20/05/2021

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương

1. Tên viết tắt: HD Pharma

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương.

3. Mã cổ phiếu: DHD

Xem văn bản trong file đính kèm.