20/05/2024

THÔNG BÁO SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT SỐ 1157 NĂM 2024

Ngày 20/5/2024, Công ty Cổ phần Dược VTYT Hải Dương (mã DHD) thông báo số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết số 1157 năm 2024.

Xem chi tiết tài liệu TẠI ĐÂY!

HDPHARMA