13/06/2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN LẦN THỨ 7

Ngày 12 tháng 6 năm 2023, Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ 7.

Xem file chi tiết tại đây.

HDPHARMA