16/08/2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN THỨ 19

Ngày 10 tháng 8 năm 2022, Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 19.

Tải file chi tiết tại đây.