07/06/2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN THỨ 21

Ngày 7 tháng 6 năm 2024, Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 21.

Xem file chi tiết tại đây.

HDPHARMA