23/05/2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT

Ngày 23 tháng 5 năm 2023, Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương mã chứng khoán DHD thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết. Cụ thể xem chi tiết tài liệu tại đây.

HDPHARMA