01/02/2019

Thông báo tuyển dụng trình dược viên và quản lý bán hàng

Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương trân trọng thông báo tuyển dụng trình dược viên và quản lý bán hàng

Số lượng chỉ tiêu và yêu cầu cụ thể như sau:

Vị trí Số chỉ tiêu Địa bàn làm việc Trình độ Yêu cầu
Trình dược viên tại Bà Rịa – Vũng Tàu 02 Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Tốt nghiệp Trung cấp Dược hoặc Trung cấp Kinh tế trở lên – Có khả năng giới thiệu bán hàng Dược phẩm.
– Hoạt bát, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc.
– Có ý thức chấp hành kỷ luật.
– Ưu tiên người thường trú tại địa bàn làm việc
Trình dược viên tại Tây Ninh 02 Tỉnh Tây Ninh Tốt nghiệp Trung cấp Dược hoặc Trung cấp Kinh tế trở lên – Có khả năng giới thiệu bán hàng Dược phẩm.
– Hoạt bát, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc.
– Có ý thức chấp hành kỷ luật.
– Ưu tiên người thường trú tại địa bàn làm việc
Quản lý bán hàng (DSM) khu vực Đông Nam Bộ 02 Đông Nam Bộ Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các trường Kinh tế, Dược – Đã hoặc đang đảm nhiệm công việc có chức vụ Giám sát bán hàng.
– Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, nhiệt tình.

– Thu nhập: Theo Quy chế lương của Công ty

– Liên lạc: Bà Trần Thị Dưỡng – Phòng TCHC. Số điện thoại: 0911.485.483 – email: duong0483@gmail.com

– Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 28/02/2019

Trân trọng.