07/12/2019

Thông báo tuyển trình dược viên địa bàn Hải Dương

Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương trân trọng thông báo tuyển dụng

Số lượng chỉ tiêu và yêu cầu cụ thể như sau:

Vị trí Số chỉ tiêu Địa bàn làm việc Trình độ Yêu cầu
Trình dược viên 02 Tỉnh Hải Dương Tốt nghiệp Trung cấp Dược hoặc Trung cấp Kinh tế trở lên

(Ưu tiên tốt nghiệp Trung cấp Dược)

– Có khả năng giới thiệu bán hàng Dược phẩm.
– Hoạt bát, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc.
– Có ý thức chấp hành kỷ luật.
– Ưu tiên người thường trú tại địa bàn làm việc

– Thu nhập: Theo Quy chế lương của Công ty

– Liên lạc: Bà Trần Thị Dưỡng – Phòng TCHC. Số điện thoại: 0911.485.483 – email: duong0483@gmail.com

– Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/12/2019

Trân trọng.