21/09/2019

Thông báo về việc chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi và các tin liên quan

1. Thông báo về việc chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi và chốt danh sách để thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

Các trái chủ có nhu cầu thực hiện chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi đăng ký và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng chậm nhất đến 16h ngày 25/09/2019 tại công ty Cổ phần Dược VTYT Hải Dương số 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương

Xem nội dung thông báo

2. Biên bản họp hội đồng quản trị công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương

Xem nội dung biên bảno