Triết lý kinh doanh

– Đặt giá trị của khách hàng cao nhất trong mọi hoạt động: sản xuất, kinh doanh, dịch vụ….

– Kiên trì đi theo con đường lấy chất lượng cao là tiêu chí

– Làm tất cả điều đó với niềm tin sẽ “Bay cao cùng năm tháng”, sẽ trở thành doanh nghiệp đầu ngành của ngành Dược Việt Nam và trên thế giới