09/07/2019

Tuyển dụng công nhân phân xưởng tiêm tra mắt

Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương trân trọng thông báo tuyển dụng công nhân cho phân xưởng tiêm tra mắt

Số lượng chỉ tiêu và yêu cầu cụ thể như sau:

Vị trí Số chỉ tiêu Địa bàn làm việc Trình độ Yêu cầu
Công nhân soi thuốc 05 Nhà máy tại 102 Chi Lăng, TP Hải Dương Trình độ: 12/12 (ưu tiên người có chuyên môn về dược hoặc đã từng làm tại công ty dược) – Tuổi: dưới 30 tuổi
– Nữ

– Mắt tốt, nhanh nhẹn, chăm chỉ

– Thu nhập: Theo Quy chế lương của Công ty.

– Liên lạc: Bà Trần Thị Dưỡng – Phòng TCHC. Số điện thoại: 0911.485.483 – email: duong0483@gmail.com

– Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/07/2019

Trân trọng.