Văn hóa doanh nghiệp HDPHARMA

1. HDPHARMA đi theo chiến lược định hướng marketing, lấy khách hàng làm trung tâm với sơ đồ như sau

Mô hình khách hàng là trung tâm

Điều này có nghĩa Khách hàng là quan trọng nhất, tiếp đến là các nhân viên trực tiếp làm việc với các khách hàng. Bên dưới họ là cấp cán bộ trung gian có nhiệm vụ hỗ trợ cho các nhân viên ở tuyến đầu để họ có thể phục vụ khách hàng chu đáo. Bên dưới là Ban lãnh đạo có nhiệm vụ hỗ trợ cấp quản lý trung gian.

Để phục vụ khách hàng tốt, các thành viên của HDPHARMA luôn thấm nhuần những yếu tố như sau:

– Cố gắng tạo ra tổng giá trị chất lượng nhất cho khách hàng

– Dịch vụ dẫn đầu

– Luôn luôn cải tiến, đổi mới

– Không nói “không”, hãy đưa ra giải pháp

– Chưa xong chưa về

– Làm đúng ngay từ đầu

2. Văn hóa đối xử với nhau của thành viên HDPHARMA

– Không phê phán

– Đánh giá công việc của người khác một cách xứng đáng, chân thành và dùng lời khen

– Là người tuyệt vời trong giao tiếp

– Tránh tranh luận

– Tranh luận ngoại giao

– Thừa nhận sai lầm

– Đặt mình vào vị trí của đồng nghiệp

3. Văn hóa đối xử với cấp dưới

– Tránh phê phán

– Hãy khen ngợi

– Đóng góp ý tưởng cho nhân viên làm việc sáng tạo

– Truyền kiến thức cho nhân viên

– Giao việc cho nhân viên bằng ghi chép

– Suy nghĩ và giao việc để công việc mang tính rõ ràng rành mạch

– Khi giao việc hãy hỏi nhân viên xem đã hiểu rõ chưa

– Không làm việc qua đầu

Xem Quy tắc ứng xử tại HDPHARMA.