16/03/2019

Thông báo tuyển dụng quản lý bán hàng (DSM) tại các tỉnh Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Lạng Sơn

Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương trân trọng thông báo tuyển dụng quản lý bán hàng (DSM) Số lượng chỉ tiêu và yêu cầu cụ thể như sau: Vị trí Số chỉ tiêu Địa bàn làm việc Trình độ Yêu cầu Quản lý bán hàng (DSM) 01 Bắc Giang, Vĩnh […]

Xem thêm
14/02/2019

Thông báo tuyển dụng nhân viên phòng kỹ thuật cơ điện cho nhà máy HDPHARMA EU

Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương trân trọng thông báo tuyển dụng nhân viên phòng kỹ thuật cơ điện cho nhà máy HDPHARMA EU Số lượng chỉ tiêu và yêu cầu cụ thể như sau: Vị trí Số chỉ tiêu Địa bàn làm việc Trình độ Yêu cầu Nhân viên […]

Xem thêm
01/02/2019

Thông báo tuyển dụng trình dược viên và quản lý bán hàng

Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương trân trọng thông báo tuyển dụng trình dược viên và quản lý bán hàng Số lượng chỉ tiêu và yêu cầu cụ thể như sau: Vị trí Số chỉ tiêu Địa bàn làm việc Trình độ Yêu cầu Trình dược viên tại Bà Rịa […]

Xem thêm
12/11/2018

Thông báo tuyển dụng nhân viên IT

Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương trân trọng thông báo tuyển dụng nhân viên IT Số lượng chỉ tiêu và yêu cầu cụ thể như sau: Vị trí Số chỉ tiêu Địa bàn làm việc Trình độ Yêu cầu Nhân viên IT (thuộc phòng kỹ thuật cơ điện) 01 Thành […]

Xem thêm
15/08/2018

Thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 8 năm 2018

Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 08 năm 2018 Số lượng chỉ tiêu và yêu cầu cụ thể như sau: Vị trí Số chỉ tiêu Địa bàn làm việc Trình độ Yêu cầu Nhân viên phòng QA 05 Thành phố Hải […]

Xem thêm