30/06/2021

TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ CHI NHÁNH HÀ NỘI

1.Trách nhiệm: – Hoạch định chính sách, kế hoạch, xây dựng được mục tiêu hoạt động cho từng bộ phận trong toàn bộ hệ thống mình quản lý. – Phải thường xuyên đánh giá được hoạt động của hệ thống mình đang quản lý từ đó đưa ra các giải pháp, các điều chỉnh kịp […]

Xem thêm
28/05/2021

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC  – Xây dựng công thức sản phẩm – Triển khai nghiên cứu thực nghiệm, phát triển quy trình sản xuất, bàn giao quy trình sản xuất. – Xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đăng ký sản phẩm theo đúng quy định – Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu […]

Xem thêm
07/05/2021

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Mô tả công việc: Đảm nhận công việc của kế toán tổng hợp: Lập chứng từ thu, chi từ phần mềm kế toán, hạch toán theo dõi công nợ, tính chiết khấu các chương trình khuyến mãi, chiết khấu thanh toán, lập các báo cáo từ phần mềm kế toán. Các công việc khác theo […]

Xem thêm
06/05/2021

TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

1. Trách nhiệm: – Hoạch định chính sách, kế hoạch, xây dựng được mục tiêu hoạt động cho từng bộ phận trong toàn bộ hệ thống mình quản lý. – Phải thường xuyên đánh giá được hoạt động của hệ thống mình đang quản lý từ đó đưa ra các giải pháp, các điều chỉnh […]

Xem thêm
26/04/2021

Thông báo tuyển công nhân tháng 4 năm 2021

           – Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự đảm nhiệm công việc trong các dây chuyền sản xuất của Công ty.            – Số lượng chỉ tiêu và yêu cầu cụ thể như sau: Vị trí Số chỉ tiêu (người) Địa điểm […]

Xem thêm