07/03/2024

33 NĂM CỐNG HIẾN VÀ ƯỚC MƠ EU-GMP CỦA THẦY THUỐC ƯU TÚ, DSCK I NGUYỄN THỊ TÚ ANH

Với những cống hiến không biết mệt mỏi trong suốt 33 năm gắn bó, Thầy thuốc Ưu tú – DSCK I – Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Tú Anh đã góp phần đưa HDPHARMA trở thành doanh nghiệp dược có nhà máy sản xuất đạt chuẩn EU-GMP đầu tiên tại miền Bắc.

Không chỉ vậy, bà Nguyễn Thị Tú Anh còn là ngọn lửa truyền cảm hứng và động lực vượt lên mọi khó khăn cho CBNV nữ trong công ty.

(Nguồn: Đài Truyền hình Hải Dương)