06/04/2022

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN – NĂM 2021

Năm 2021, HDPHARMA đạt lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 2,1%, tăng trưởng 3,66% so với năm 2020. Đồng thời duy trì ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động.

Năm 2021 tiếp tục là một năm khó khăn của nền kinh tế thế giới và Việt Nam – do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19. Đại dịch làm cho nền kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn: thị trường tiêu thụ trong nước bị thu hẹp; sự sụt giảm đơn hàng xuất khẩu và khó khăn trong lưu thông hàng hóa; chi phí lưu kho, vận chuyển tăng cao…

Ngành Dược cũng không nằm ngoài ảnh hưởng đó. Các doanh nghiệp dược chịu ảnh hưởng lớn từ những khó khăn của đại dịch:

Tuy nhiên, năm 2021, HDPHARMA đã gặt hái được nhiều kết quả tốt.

Năm 2021, HDPHARMA đạt lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 2,1%, tăng trưởng 3,66% so với năm 2020. Đồng thời, HDPHARMA vẫn duy trì ổn định việc làm, thu nhập và chế độ đầy đủ cho người lao động.

Báo cáo thường niên năm 2021: Xem chi tiết TẠI ĐÂY!

Xem Thư mời tham dự Đại hội Cổ đông năm 2022 TẠI ĐÂY!

HDPHARMA