07/04/2022

HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hướng dẫn đăng nhập, biểu quyết tại buổi họp Đại hội cổ đông trực tuyến của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.

Dự kiến, vào lúc 9:00 ngày 28/04/2022, Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương sẽ tổ chức Đại hội Cổ đông năm 2022.

Hướng dẫn tham dự đại hội cổ đông năm 2022:

Đại hội được tổ chức qua hình thức trực tuyến. Do vậy, chúng tôi xin gửi tới các Quý cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông hướng dẫn đăng nhập, biểu quyết tại hệ thống tổ chức như sau

1. Đăng nhập vào hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

2. Đổi mật khẩu

HDPHARMA khuyến nghị quý vị nên truy cập vào hệ thống để đổi mật khẩu đăng nhập. Việc này giúp bảo mật thông tin cho quý vị tốt hơn.

3. Đăng ký tham dự

4. Biểu quyết

Tại ngày tổ chức đại hội, sau khi chủ tọa thông báo biểu quyết các nội dung, Quý cổ đông tick chọn 1 trong 3 ô: tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến.

Sau đó, Quý vị thực hiện nhấn “Biểu quyết”. Hệ thống sẽ ghi nhận và lưu lại kết quả của Quý vị.

Lưu ý: Quý vị có thể thay đổi kết quả biểu quyết của mình, cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian biểu quyết tại cuộc họp.

5. Thảo luận

Cổ đông vui lòng gửi câu hỏi thảo luận tại chatbox phía dưới cùng. Chatbox nằm bên phải giao diện của cổ đông.

Thời gian gửi câu hỏi: Từ 9h00 ngày 07/04/2022 đến khi Đại hội kết thúc phần thảo luận.

6. Các tính năng khác:

Trên đây là hướng dẫn tham dự Đại hội Cổ đông năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương. Mọi thông tin về đại hội, Quý vị vui lòng liên hệ:

Xem thêm: Báo cáo thường niên năm 2021.

HDPHARMA