02/11/2021

HDPHARMA VÀ HÀNH TRÌNH 60 NĂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI VIỆT

60 năm có mặt trên thị trường (1961 – 2021) là 60 năm Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA) hành động vì sứ mệnh duy nhất: sản xuất dược phẩm theo tiêu chuẩn cao nhất của ngành dược thế giới nhưng có giá cả phù hợp cho người bệnh Việt Nam.

Xem thêm