07/04/2022

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Vào ngày 28/04/2022, tại trụ sở 102 Chi Lăng (TP. Hải Dương), Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương sẽ tổ chức Đại hội Cổ đông năm 2022.

Xem thêm
22/03/2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP NĂM 2021 (ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN)

Công ty CP Dược VTYT Hải Dương báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2021 (đã được kiểm toán).

Xem thêm
27/01/2022

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2021: “THẬT MAY MẮN VÌ TẤT CẢ CHÚNG TA VẪN KHỎE MẠNH VÀ BÌNH AN TRƯỚC ĐẠI DỊCH COVID-19”

Vào lúc 8h30 ngày 26/1/2022, tại Nhà khách Công đoàn (TP Hải Dương), HDPHARMA đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Xem thêm