12/07/2021

Thông báo đăng ký bổ sung chứng khoán lần 5 (tháng 7/2021)

Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương thông báo đăng ký bổ sung chứng khoán lần 5 – vào ngày 05/07/2021. Mã chứng khoán: DHD Sàn giao dịch: UPCOM Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng / 01 cổ phiếu Xem nội dung thông báo

Xem thêm