25/02/2022

ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN VỀ VIỆC GIẢI THỂ CHI NHÁNH CHÍ LINH

Giải thể chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương tại Thành phố Chí Linh – là chi nhánh phụ thuộc. Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương tại Thành phố Chí Linh Địa chỉ: số 119, đường Nguyễn Trãi, Phường […]

Xem thêm
30/12/2021

HDPHARMA TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI

Hoạch định chính sách, kế hoạch, xây dựng được mục tiêu hoạt động cho từng bộ phận trong toàn bộ hệ thống mình quản lý.

Xem thêm