24/07/2021

THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỦA HDPHARMA

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương. Mã chứng khoán: DHD Sàn giao dịch: UPCOM Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng /cổ phiếu Ngày giao […]

Xem thêm
12/07/2021

Thông báo đăng ký bổ sung chứng khoán lần 5 (tháng 7/2021)

Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương thông báo đăng ký bổ sung chứng khoán lần 5 – vào ngày 05/07/2021. Mã chứng khoán: DHD Sàn giao dịch: UPCOM Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng / 01 cổ phiếu Xem nội dung thông báo

Xem thêm